PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

 

Termin szkolenia: 8 maja 2024 roku godz. 9.00-15.00 

Koszt szkolenia: 738 zł brutto/600 zł netto  (w tym imienny certyfikat).

Miejsce: platforma zdalna MS TEAMS

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie pod adresem: www.cir.ow-simp.pl/szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO I RZECZOZNAWCY W SPRAWACH BUDOWLANYCH

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany

CZĘŚĆ DRUGA

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU SPRAW BUDOWLANYCH (SPRAWY CYWILNE I KARNE)

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

 

Zapraszamy!