PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

 

Termin szkolenia: 8 maja 2024 roku godz. 9.00-15.00 

Koszt szkolenia: 738 zł brutto/600 zł netto  (w tym imienny certyfikat).

Miejsce: platforma zdalna MS TEAMS

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie pod adresem: www.cir.ow-simp.pl/szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO I RZECZOZNAWCY W SPRAWACH BUDOWLANYCH

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany

CZĘŚĆ DRUGA

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU SPRAW BUDOWLANYCH (SPRAWY CYWILNE I KARNE)

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

 

Zapraszamy!

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH

RODO w pracy biegłego sądowego.  Przepisy o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do RODO.  Szkolenie skierowane do biegłych sądowych, biegłych ad-hoc oraz kandydatów na biegłych.

Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych – szkolenie wprowadzające i rozszerzające wiedzę biegłych w zakresie pracy na materiale dowodowym, sporządzaniu opinii, przeprowadzaniu oględzin, pisemnej obrony opinii oraz obrony na sali sądowej.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE SZKOLENIA

Szkolenie opracowane na bazie wcześniejszych szkoleń wykładowcy Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.


 

Szkolenie poprowadzą:

 1. dyr. CIR Krzysztof Niczyporuk – biegły sądowy, biegły skarbowy, rzeczoznawca Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca SIMP, Członek Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP.
 2. Sędzia SR Zbigniew Miczek – członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Osób które zamierzają zostać biegłym sądowym
 • Biegłych sądowych obecnie znajdujących się na listach Sądów Okręgowych
 • Biegłych ad-hoc, ekspertów, rzeczoznawców
 • Pełnomocników procesowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie – procedury ustanowienia biegłym sądowym, wymagania, zdobywanie doświadczenia, ubezpieczenie biegłych.

Prowadzący: Dyrektor CIR Krzysztof Niczyporuk

2. Zagadnienia praktyczne w pracy nad dowodami rzeczowymi i dokumentacją dowodową (w tym  dokumentacja zdarzeń drogowych):

 • metodologia prawidłowego przeprowadzenia oględzin i eksperymentu procesowego
 • zasady prawidłowego wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz zabezpieczania materiału dowodowego,
 • właściwe analizowanie opisów i materiału utrwalającego dowody rzeczowe
 • sposoby radzenia sobie przy trudnościach związanych z dokumentacją dowodową.

Prowadzący: Dyrektor CIR Krzysztof Niczyporuk

3. Zagadnienia praktyczne sporządzania opinii i wykorzystania przy orzekaniu:

 • Zagadnienie prawne funkcjonowania biegłych sądowych oraz kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • Zagadnienia praktyczne przy sporządzaniu opinii, najczęściej popełniane błędy i praktyka radzenia sobie przy trudnych sprawach.
 • Przykłady trudnych opinii gospodarczych, karnych i cywilnych
 • Zagadnienia zarzutów stawianych do opinii biegłych, prawidłowe przygotowanie odpowiedzi na zarzuty oraz  właściwe przygotowanie biegłego do obrony opinii na sali sądowej.

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek


Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: cir@ow-simp.pl

Relacja z poprzedniego szkolenia znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/0B_lC8I1AzooXZmtEQU1JRlQ3WmM?usp=sharing


 

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w pracy rzeczoznawcy i biegłego sądowego.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w pracy rzeczoznawcy i biegłego sądowego. Termin: IX.2017

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: cir@ow-simp.pl

Szkolenie poruszające zagadnienia przetwarzania, gromadzenie i posługiwania się danymi osobowymi w pracy rzeczoznawcy i biegłego sądowego.

Podstawa prawna:

Zdobądź uprawnienia i zostań Rzeczoznawcą SIMP

Centrum innowacji i Rzeczoznawstwa OW organizuje szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP: Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 „WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW”.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017r. w godz. 10:00 – 16:00.
koszt szkolenia: 500 netto,- zł (615 zł brutto).

Koszt szkolenia zawiera: udział uczestnika, poczęstunek oraz imienny certyfikat.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi, będący jednocześnie ekspertami Centrum Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Udział w szkoleniu umożliwia również podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax 22-827-02-44.

Formularz zgłoszeniowy: format DOCformat PDF

 

Więcej informacji pod nr tel.: 22 827 02 44; 691 088 597 lub e-mail: cir@ow-simp.pl


Oferta szkoleniowa Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP znajduje się w zakładce Szkolenia