Wyceny

Wyceny w zakresie:

  • składników majątkowych, zasobów firm oraz całych przedsiębiorstw;
  • maszyn, urządzeń, aparatów oraz pozostałego mienia ruchomego;
  • pojazdów użytkowych, pojazdów specjalistycznych, urządzeń transportu bliskiego.