Wyceny

Wyceny w zakresie:

 • składników majątkowych, zasobów firm oraz całych przedsiębiorstw;

 • maszyn, urządzeń, aparatów oraz pozostałego mienia ruchomego;
  - wartość rynkowa po zainstalowaniu
  - wartość rynkowa przy kontynuacji działania w miejscu zabudowy
  - wartość rynkowa przy przeniesieniu
  - wartość rynkowa likwidacyjna środka technicznego przy sprzedaży na zlecenie
  - wartość rynkowa likwidacyjna środków technicznych przy sprzedaży całego megaukładu technicznego
  - wartość rynkowa likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej
  - wartość pozostałości
  - wartość złomu

 • pojazdów użytkowych, pojazdów specjalistycznych, urządzeń transportu bliskiego,

 • nieruchomości: wyceny wszystkich typów nieruchomości sporządzanych w formie operatów szacunkowych, m in.
  - budynków mieszkalnych
  - lokali mieszkalnych,
  - biurowych, handlowych, magazynowych przemysłowych, produkcyjnych,
  - obiektów wypoczynkowych,
  - gruntowych niezabudowanych

Wyceny przeprowadzane są dla potrzeb:

- zabezpieczenia wierzytelności banku

- leasingu

- ubezpieczenia

- innych według indywidualnego zapotrzebowania.