Kontakt

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa

Oddziału Warszawskiego SIMP

kom. 516 328 511
e-mail: cir.biuro@ow-simp.pl
www.cir.ow-simp.pl

00-043 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14A
biuro nr 532  V piętro

NIP: 525 15 69 496
REGON: 010699305
KRS: 0000165373