NOWA USTAWA O BIEGŁYCH SĄDOWYCH – CZY JUŻ W 2018 ROKU?

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Biura Legislacji Kancelarii Sejmu pt. „Informacja prawna dotycząca wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli – funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” z dnia 3 lutego 2017 r..

Z informacji Biura Legislacji możemy dowiedzieć się jaki jest stan funkcjonowania biegłych sądowych oraz jakie są propozycja zmian, które w bezpośredni sposób ułatwią współpracę wymiaru sprawiedliwości z biegłymi oraz poprawią efektywność systemu doboru biegłych.

Istotne propozycje to m. in:

 • przyznanie biegłym ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym,
 • zmiany w zakresie oceny kompetencji biegłych oraz podniesienie poziomu weryfikowania biegłych,
 • nałożenie na biegłych obowiązku prowadzenia rejestrów z danymi o sporządzonych opiniach do czasu powstania centralnej elektronicznej listy,
 • wprowadzenie obowiązku ukończenia przez biegłego szkolenia z zakresu przepisów dotyczących stanu biegłego, jego praw i obowiązków w procesie oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii.

Niestety rekomendacje NIK oraz informacja Biura Legislacji Kancelarii Sejmu nie wskazują na planowane zmiany w wynagrodzeniach biegłych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem pod: INFORMACJA BIURA LEGISLACJI KANCELARII SEJMU

 

 

2 thoughts on “NOWA USTAWA O BIEGŁYCH SĄDOWYCH – CZY JUŻ W 2018 ROKU?

 1. Zbigniew says:

  Szkolenie „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych”

  20 stycznia 2018 r. odbędzie się ogólnopolskie szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców pt. „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych”, zorganizowane przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

  Szkolenie poprowadzą: SSO Zbigniew Miczek – Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, st. asp. Jolanta Zawałeń – wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i mgr inż. Krzysztof Niczyporuk – dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

  Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.

  Szczegółowy program szkolenia:
  1.Wprowadzenie – procedury ustanowienia biegłym sądowym, wymagania, zdobywanie doświadczenia, ubezpieczenie biegłych.
  Prowadzący: Dyrektor CIR Krzysztof Niczyporuk
  2. Zagadnienia praktyczne w pracy nad dowodami rzeczowymi i dokumentacją dowodową (w tym dokumentacja zdarzeń drogowych):
  metodologia prawidłowego przeprowadzenia oględzin i eksperymentu procesowego zasady prawidłowego wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz zabezpieczania materiału dowodowego, właściwe analizowanie opisów i materiału utrwalającego dowody rzeczowe sposoby radzenia sobie przy trudnościach związanych z dokumentacją dowodową.
  Prowadząca: st. asp. Jolanta Zawałeń – mł. wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
  3. Zagadnienia praktyczne sporządzania opinii i wykorzystania przy orzekaniu:
  -Zagadnienie prawne funkcjonowania biegłych sądowych oraz kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej
  -Zagadnienia praktyczne przy sporządzaniu opinii, najczęściej popełniane błędy i praktyka radzenia sobie przy trudnych sprawach.
  -Przykłady trudnych opinii gospodarczych, karnych i cywilnych
  -Zagadnienia zarzutów stawianych do opinii biegłych, prawidłowe przygotowanie odpowiedzi na zarzuty oraz właściwe przygotowanie biegłego do obrony opinii na sali sądowej.

  Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *