PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

 

Termin szkolenia: 8 maja 2024 roku godz. 9.00-15.00 

Koszt szkolenia: 738 zł brutto/600 zł netto  (w tym imienny certyfikat).

Miejsce: platforma zdalna MS TEAMS

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie pod adresem: www.cir.ow-simp.pl/szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO I RZECZOZNAWCY W SPRAWACH BUDOWLANYCH

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany

CZĘŚĆ DRUGA

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU SPRAW BUDOWLANYCH (SPRAWY CYWILNE I KARNE)

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

 

Zapraszamy!

Nowy ekspert ds. wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych

Jest nam miło poinformować, że w drugiej połowie 2019 roku do naszego zespołu ekspertów dołączyła pani Irena Gutkowska-Miczek. Tym samym wciąż podnosimy jakość i rozszerzamy zakres świadczonych usług.

Przedstawiamy krótką notkę biograficzną naszego nowego eksperta pani Ireny Gutkowskiej-Miczek:

  • Ekonomista, specjalizuje się w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,  sprawozdawczości finansowej, wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych.
  • Biegły sądowy Sądów Okręgowych w Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączu w zakresie wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny stanu niewypłacalności (opiniowanie w sprawach: restrukturyzacja, upadłość, odpowiedzialność osobista zarządzających w postępowaniach karnych, zakazowych odszkodowawczych).

Pani Irena Gutkowska-Miczek to przede wszystkim praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Praktyczną znajomość rynku high-tech zdobyła poprzez zarządzanie finansami (przez 10 lat) grupy przedsiębiorstw działających w branżach: geoinformacja, fotogrametria, infrastruktura, inżynieria środowiska, informatyka.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Patronat Honorowy

Przemysłowy Instytut Motoryzacji objął Patronatem Honorowym Konferencję N-T MODERN PACKAGING – Ekotransformacja Techniki Pakowania i Znakowania Produktów. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Instytutu Panu dr hab. inż. Witoldowi Luty za słowa wsparcia dla naszej konferencji. Przemysłowy Instytut Motoryzacji wspiera i działa w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zrównoważonego rozwoju przemysłu.

Zdobądź uprawnienia i zostań Rzeczoznawcą SIMP

Centrum innowacji i Rzeczoznawstwa OW organizuje szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP: Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 „WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW”.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017r. w godz. 10:00 – 16:00.
koszt szkolenia: 500 netto,- zł (615 zł brutto).

Koszt szkolenia zawiera: udział uczestnika, poczęstunek oraz imienny certyfikat.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi, będący jednocześnie ekspertami Centrum Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Udział w szkoleniu umożliwia również podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax 22-827-02-44.

Formularz zgłoszeniowy: format DOCformat PDF

 

Więcej informacji pod nr tel.: 22 827 02 44; 691 088 597 lub e-mail: cir@ow-simp.pl


Oferta szkoleniowa Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP znajduje się w zakładce Szkolenia