DOFINANSOWANIE UE

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP wspiera polskie przedsiębiorstwa w zakresie:

  • analiz stanu innowacyjności
  • przygotowania opinii w zakresie możliwości komercjalizacji badań naukowych w procesach technologicznych i produkcyjnych
  • pozyskiwania finansowania z funduszy inwestycyjnych oraz od  prywatnych inwestorów
  • przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej
  • zarządzenia projektami
  • wsparcie merytorycznego oraz naukowo-technicznego na każdym etapie komercjalizacji i wdrożenia.

Skontaktuj się z  Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa w celu uzyskania szczegółowych informacji – kontakt.

href='https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcir.ow-simp.pl%2Fdofinansowanie-ue%2F&src=sdkpreparse'>Share