DOFINANSOWANIE UE

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP wspiera polskie przedsiębiorstwa w zakresie:

  • analiz stanu innowacyjności
  • przygotowania opinii w zakresie możliwości komercjalizacji badań naukowych w procesach technologicznych i produkcyjnych
  • pozyskiwania finansowania z funduszy inwestycyjnych oraz od  prywatnych inwestorów
  • przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej
  • zarządzenia projektami
  • wsparcie merytorycznego oraz naukowo-technicznego na każdym etapie komercjalizacji i wdrożenia.

Skontaktuj się z  Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa w celu uzyskania szczegółowych informacji – kontakt.