Nowy ekspert ds. wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych

Jest nam miło poinformować, że w drugiej połowie 2019 roku do naszego zespołu ekspertów dołączyła pani Irena Gutkowska-Miczek. Tym samym wciąż podnosimy jakość i rozszerzamy zakres świadczonych usług.

Przedstawiamy krótką notkę biograficzną naszego nowego eksperta pani Ireny Gutkowskiej-Miczek:

  • Ekonomista, specjalizuje się w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,  sprawozdawczości finansowej, wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych.
  • Biegły sądowy Sądów Okręgowych w Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączu w zakresie wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny stanu niewypłacalności (opiniowanie w sprawach: restrukturyzacja, upadłość, odpowiedzialność osobista zarządzających w postępowaniach karnych, zakazowych odszkodowawczych).

Pani Irena Gutkowska-Miczek to przede wszystkim praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Praktyczną znajomość rynku high-tech zdobyła poprzez zarządzanie finansami (przez 10 lat) grupy przedsiębiorstw działających w branżach: geoinformacja, fotogrametria, infrastruktura, inżynieria środowiska, informatyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *