Szkolenia

Szkolenia i kursy specjalistyczne oraz zawodowe w zakresie:

 • przygotowywania zawodowego oraz doszkalania rzeczoznawców, biegłych, pracowników firm ubezpieczeniowych, banków oraz firm leasingowych w zakresie wycen maszyn i urządzeń
 • przygotowania zawodowego oraz specjalistycznego kadr technicznych oraz inżynierskich do praktyki zawodowej oraz uzyskiwania uprawnień zawodowych
 • szkolenia i kursy prowadzone są przez: pracowników naukowych, rzeczoznawców, biegłych sądowych oraz doświadczonych praktyków.
 • wszystkie szkolenia potwierdzane są stosowanymi dokumentami oraz certyfikatem Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Aktualnie prowadzone kursy i szkolenia:

 •  Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych.
  • Termin: 20 .I.2018 oraz 15.IX.2018
 • Ochrona danych osobowych informacji poufnych i ważliwych w pracy rzeczoznawców, biegłych sądowych i ekspertów. 
  • Termin - X.2017
 • Uprawnienia energetyczne w I, II i III grupie energetycznej (tzw. SEP).
  • Termin - na bieżąco
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP).
  • Termin - na bieżąco
 • Operator UAV w zakresie VLOS i BVLOS.
  • Termin - na bieżąco
 • Likwidator szkód ubezpieczeniowych - praktyczne zagadnienia prawne i techniczne.
  • Termin : 21.IV.2018
 • Wycena maszyn i urządzeń na potrzeby instytucji finansowych (banki, leasingi, towarzystwa ubezpieczeniowe) - teoria, praktyka, weryfikacja i trudności z tym związane.
  • Termin: 12.V.2018
 • Kwalifikacyjne do tytułu Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 "Wycena Maszyn Urządzeń i Pojazdów". 
  • Termin: 12.V.2018 oraz 8.VII.2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFERTY


PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Termin szkolenia: 20 stycznia 2018 r. godz. 10.00-16.00

Formularz zgłoszeniowy (doc): POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy (pdf): POBIERZ

Program szkolenia (pdf): POBIERZ

Koszt szkolenia: 500 zł netto/615 zł brutto (w tym imienny certyfikat oraz lunch).

Szkolenie z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych Zakładu Szkoleń specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Szkolenie poprowadzą:

 1. dyr. CIR Krzysztof Niczyporuk – biegły sądowy, biegły skarbowy, rzeczoznawca Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca SIMP.
 2. st. asp. Jolanta Zawałeń – mł. wykładowca zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 3. Sędzia SR Zbigniew Miczek - członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Osób które zamierzają zostać biegłym sądowym
 • Biegłych sądowych obecnie znajdujących się na listach Sądów Okręgowych
 • Biegłych ad-hoc, ekspertów, rzeczoznawców
 • Pełnomocników procesowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie – procedury ustanowienia biegłym sądowym, wymagania, zdobywanie doświadczenia, ubezpieczenie biegłych.

Prowadzący: Dyrektor CIR Krzysztof Niczyporuk

2. Zagadnienia praktyczne w pracy nad dowodami rzeczowymi i dokumentacją dowodową (w tym  dokumentacja zdarzeń drogowych):

 • metodologia prawidłowego przeprowadzenia oględzin i eksperymentu procesowego
 • zasady prawidłowego wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz zabezpieczania materiału dowodowego,
 • właściwe analizowanie opisów i materiału utrwalającego dowody rzeczowe
 • sposoby radzenia sobie przy trudnościach związanych z dokumentacją dowodową.

Prowadząca: st. asp. Jolanta Zawałeń – mł. wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

3. Zagadnienia praktyczne sporządzania opinii i wykorzystania przy orzekaniu:

 • Zagadnienie prawne funkcjonowania biegłych sądowych oraz kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • Zagadnienia praktyczne przy sporządzaniu opinii, najczęściej popełniane błędy i praktyka radzenia sobie przy trudnych sprawach.
 • Przykłady trudnych opinii gospodarczych, karnych i cywilnych
 • Zagadnienia zarzutów stawianych do opinii biegłych, prawidłowe przygotowanie odpowiedzi na zarzuty oraz  właściwe przygotowanie biegłego do obrony opinii na sali sądowej.

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: cir@ow-simp.pl

Relacja z poprzedniego szkolenia znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/0B_lC8I1AzooXZmtEQU1JRlQ3WmM?usp=sharing


Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w pracy rzeczoznawców, biegłych sądowych i ekspertów.

 

Termin szkolenia: marzec 2018 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: cir@ow-simp.pl

Szkolenie porusza zagadnienia przetwarzania, gromadzenia i posługiwania się danymi osobowymi w pracy rzeczoznawcy i biegłego sądowego.

Zakres i prowadzący:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzanie, gromadzenie i posługiwania się danymi osobowymi w pracy rzeczoznawcy i biegłego sądowego.
 3. Zabezpieczenia informatyczne i niebezpieczeństwa związane z gromadzeniem danych w wersji elektronicznej.

Szczegółowy program:

 1. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych.
 2.  Wyjaśnienie pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Obowiązki administratora danych osobowych.
 4. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane są przetwarzane?
 5. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
 6. Środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Kontrola przetwarzania danych osobowych i odpowiedzialność administracyjna za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Odpowiedzialność finansowa za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Odpowiedzialność cywilna za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 


Szkolenie energetyczne w I, II i III grupie energetycznej. Uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Szkolenia grupowe lub indywidualne.

Egzamin przeprowadza Komisja Energetyczna przy Oddziale Warszawskim SIMP.


Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 października 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2007 r. Nr 196 poz. 1420) prowadzimy szkolenia okresowe i instruktaże dla wszystkich grup zawodowych:
– pracodawców i osób kierujących pracownikami,
– pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy fizycznej,
– pracowników inżynieryjno-technicznych,
– pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia kończone są egzaminem  i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub kursie.


Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 "WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW".

Szkolenie odbędzie się w sobotę 12 maja 2018 r. w godz. 10.00-16.00.

Formularz zgłoszeniowy (doc): POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy (pdf): POBIERZ

 Udział w szkoleniu umożliwia również podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax 22-827-02-44.


Szkolenie z obsługi bezzałogowych statków powietrznych i wykorzystania w technice i inżynierii.

Nabycie umiejętności pilotażu oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie komercyjnego wykorzystania dronów (egzamin po ukończeniu 18 roku życia).

Nabycie umiejętności wykonywania inspekcji obiektów technicznych, wykonywanie zdjęć do dokumentacji technicznej oraz geodezyjnej, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i wykorzystanie  termowizji. Szkolenie potwierdzone certyfikatem SIMP wydawanym przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa.