Szkolenia

Szkolenia i kursy specjalistyczne oraz zawodowe w zakresie:

 • przygotowywania zawodowego oraz doszkalania rzeczoznawców, biegłych, pracowników firm ubezpieczeniowych, banków oraz firm leasingowych w zakresie wycen maszyn i urządzeń
 • przygotowania zawodowego oraz specjalistycznego kadr technicznych oraz inżynierskich do praktyki zawodowej oraz uzyskiwania uprawnień zawodowych
 • szkolenia i kursy prowadzone są przez: pracowników naukowych, rzeczoznawców, biegłych sądowych oraz doświadczonych praktyków.
 • wszystkie szkolenia potwierdzane są stosowanymi dokumentami oraz certyfikatem Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Aktualnie prowadzone kursy i szkolenia (szczegółowy opis na dole strony):

 • Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych ds budownictwa - szkolenie wprowadzające i rozszerzające wiedzę biegłych w zakresie pracy na materiale dowodowym, sporządzaniu opinii, przeprowadzaniu oględzin, pisemnej obrony opinii oraz obrony na sali sądowej.
  • Termin - 8 maja 2024 r.  Program szkolenia <POBIERZ> formularz zgłoszeniowy <POBIERZ> szkolenie zdalne - ilość miejsc ograniczona
 • Szkolenie kwalifikacyjne do tytułu Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 "Wycena Maszyn Urządzeń i Pojazdów". 
  Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 •  Wycena maszyn i urządzeń na potrzeby instytucji finansowych (m.in. banki, leasingi, towarzystwa ubezpieczeniowe) - teoria, praktyka, weryfikacja i trudności z tym związane.
  Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • RODO w pracy biegłego sądowego.  Przepisy o ochronie danych osobowych - wprowadzenie do RODO.  Szkolenie skierowane do biegłych sądowych, biegłych ad-hoc oraz kandydatów na biegłych.
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych - szkolenie wprowadzające i rozszerzające wiedzę biegłych w zakresie pracy na materiale dowodowym, sporządzaniu opinii, przeprowadzaniu oględzin, pisemnej obrony opinii oraz obrony na sali sądowej.
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Podstawy finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego
  • Termin: po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Technologie BIM - Building Information Modeling
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Przepisy o ochronie danych osobowych - wprowadzenie do RODO.  Szkolenie skierowane do sektora prywatnego: firmy produkcyjne, usługowe, handlowe, consultingowe.
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Przepisy o ochronie danych osobowych - wprowadzenie do RODO.  Szkolenie skierowane do sektora publicznego: sądy, urzędy wojewódzkie, urzędy powiatowe, urzędy gmin, szkoły, uczelnie,  instytuty.
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Uprawnienia energetyczne w I, II i III grupie energetycznej (tzw. SEP).
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP).
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Operator UAV w zakresie VLOS i BVLOS.
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • Likwidator szkód ubezpieczeniowych - praktyczne zagadnienia prawne i techniczne.
  • Termin - po zebraniu lub zgłoszeniu grupy
 • SZKOLENIA MIĘKKIE (termin: po zebraniu lub zgłoszeniu grupy):

  Człowiek w działaniu zarządzanie sobą w czasie   OPIS

  Komunikacja interpersonalna   OPIS

  Leader changing game   OPIS

  Podstawy negocjacji   OPIS

  Warsztat rozwijający potencjał menedżera_MBTI   OPIS

  Zarządzanie sobą w zmianie  OPIS

  Zarządzanie stresem i emocjami   OPIS

  Zarządzanie wypaleniem zawodowym pracowników   OPIS


PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS OFERTY


RODO w pracy biegłego sądowego 

Przepisy o ochronie danych osobowych - wprowadzenie do RODO. 

Źródło: www.giodo.gov.pl

Szkolenie poprowadzi Sędzia SR Zbigniew Miczek - członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Biegłych sądowych
 • Biegłych ad-hoc, ekspertów, rzeczoznawców
 • Kandydatów do pełnienia funkcji biegłego sądowego

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Charakter prawny opinii biegłego w postępowaniu sądowym;
2. Zasady ochrony danych osobowych w prawie UE i prawie krajowym;
3. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów RODO;
4. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych;
5. Obowiązki biegłego w zakresie gromadzenia materiałów związanych
z przygotowaniem opinii
6. Obowiązki biegłego w zakresie przechowywania dokumentacji związanej
z przygotowaniem opinii;


Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 "WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW".

Szkolenie poprowadzą:

 1. mgr inż. Wojciech Modliborek - biegły sądowy,  rzeczoznawca SIMP oraz ekspert Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakres wycen dla sektora finansowego m. in. banki, leasingi oraz przy weryfikacji wycen ruchomych składników majątkowych.
 2. dyr. CIR mgr inż. Krzysztof Niczyporuk – biegły sądowy, biegły skarbowy, rzeczoznawca Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca SIMP. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen i opinii technicznych na rzecz sektora finansowego oraz prywatnego w tym spraw związanych z ubezpieczeniami i likwidacją szkód ubezpieczeniowych.

 Udział w szkoleniu umożliwia również podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax 22-827-02-44.


Technologie BIM

Building Information Modeling

 

Technologia BIM (Building Information Modeling) jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijanych innowacji na rynku. Jest ona wykorzystywana przy coraz większej ilości realizowanych inwestycji i staje się powoli standardem przy strategicznych inwestycjach kubaturowych, obiektach przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Kolejne państwa wprowadzają aktualnie standardy oraz wymogi BIM dotyczące projektów publicznych. W tym kierunku podąża także polskie Ministerstwo Infrastruktury, które obecnie jest na etapie realizacji projektów pilotażowych.

To jednodniowe szkolenie pozwoli Państwu na pozyskanie niezbędnych podstaw w zakresie technologii BIM. Pięć warsztatowych modułów pozwoli zarówno na ogólny przegląd przez możliwości i potencjał technologii, jak i na zapoznanie się ze studium przypadku dla konkretnych przykładów zamówień publicznych. Zdobyta na tym szkoleniu wiedza pozwoli na umiejętne wykorzystanie dynamiki zmian na rynku budowlanym oraz skutecznego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych w realizowanych projektach.

Program szkolenia:

 1.  Wprowadzenie od BIM
 2. Pozyskiwanie danych o stanie aktualnym
 3. Tworzenie i wykorzystanie informacji z modeli BIM
 4. Oprogramowanie oraz wymiana informacji
 5. Stan BIM-u w Polsce


PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Szkolenie z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych Zakładu Szkoleń specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Prowadzenie szkolenia:

 1. dyr. CIR Krzysztof Niczyporuk – biegły sądowy, biegły skarbowy, rzeczoznawca Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca SIMP.
 2. Sędzia SR Zbigniew Miczek - członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Osób które zamierzają zostać biegłym sądowym
 • Biegłych sądowych obecnie znajdujących się na listach Sądów Okręgowych
 • Biegłych ad-hoc, ekspertów, rzeczoznawców
 • Pełnomocników procesowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie – procedury ustanowienia biegłym sądowym, wymagania, zdobywanie doświadczenia, ubezpieczenie biegłych.

Prowadzący: Dyrektor CIR Krzysztof Niczyporuk

2. Zagadnienia praktyczne w pracy nad dowodami rzeczowymi i dokumentacją dowodową (w tym  dokumentacja zdarzeń drogowych):

 • metodologia prawidłowego przeprowadzenia oględzin i eksperymentu procesowego
 • zasady prawidłowego wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz zabezpieczania materiału dowodowego,
 • właściwe analizowanie opisów i materiału utrwalającego dowody rzeczowe
 • sposoby radzenia sobie przy trudnościach związanych z dokumentacją dowodową.

Prowadząca: st. asp. Jolanta Zawałeń – mł. wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

3. Zagadnienia praktyczne sporządzania opinii i wykorzystania przy orzekaniu:

 • Zagadnienie prawne funkcjonowania biegłych sądowych oraz kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • Zagadnienia praktyczne przy sporządzaniu opinii, najczęściej popełniane błędy i praktyka radzenia sobie przy trudnych sprawach.
 • Przykłady trudnych opinii gospodarczych, karnych i cywilnych
 • Zagadnienia zarzutów stawianych do opinii biegłych, prawidłowe przygotowanie odpowiedzi na zarzuty oraz  właściwe przygotowanie biegłego do obrony opinii na sali sądowej.

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

Relacja z poprzedniego szkolenia znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/0B_lC8I1AzooXZmtEQU1JRlQ3WmM?usp=sharing


Szkolenie energetyczne w I, II i III grupie energetycznej. Uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Szkolenia grupowe lub indywidualne.

Egzamin przeprowadza Komisja Energetyczna przy Oddziale Warszawskim SIMP.


Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 października 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2007 r. Nr 196 poz. 1420) prowadzimy szkolenia okresowe i instruktaże dla wszystkich grup zawodowych:
– pracodawców i osób kierujących pracownikami,
– pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy fizycznej,
– pracowników inżynieryjno-technicznych,
– pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia kończone są egzaminem  i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub kursie.Szkolenie z obsługi bezzałogowych statków powietrznych i wykorzystania w technice i inżynierii.

Nabycie umiejętności pilotażu oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie komercyjnego wykorzystania dronów (egzamin po ukończeniu 18 roku życia).

Nabycie umiejętności wykonywania inspekcji obiektów technicznych, wykonywanie zdjęć do dokumentacji technicznej oraz geodezyjnej, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i wykorzystanie  termowizji. Szkolenie potwierdzone certyfikatem SIMP wydawanym przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa.