Referencje

Współpracujące instytucje i organizacje:

 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Lotnictwa
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny
 • Instytut Optyki Stosowanej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Inspekcja Handlowa
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Federacja Konsumentów
 • Rzecznik Praw Konsumenta
 • Polskie Lobby Przemysłowe
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Nasi klienci:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Izba Skarbowa w Warszawie
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polskie Koleje Państwowe
 • Żandarmeria Wojsckowa
 • Urząd Skarbowy w Płocku
 • Urząd Celny w Warszawie
 • E&T Experts and Technologies Sp. z o.o.
 • Europol Gaz S. A.
 • Kajima Poland Sp. z o.o.
 • Certes Sp. z o.o.
 • Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
 • Centrum Poligrafii DL Sp. z o.o.
 • IKB Leasing Polska Sp. z o.o.
 • SGB Leasing Sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
 • Złote Lwy Sp. z o.o.
 • Nowakowski Gorąco Polecam Sp. z o.o.
 • Orient Decor Sp. z o.o.
 • Synovial Laboratorium PsychoTechniczne
 • Syntecode Sp. z o.o.
 • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
 • Handlowy Leasing Sp. z o.o.
 • Klar & Motors
 • Trumpf Polska Sp. z o.o.
 • Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.