Zespół

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie:

 • oceny stanu linii technologicznych, maszyn, urządzeń oraz pozostałego mienia ruchomego;
 • wsparcia przy uzyskiwaniu ochrony własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych;
 • doradztwa prawno-technicznego przy negocjacjach biznesowych oraz zawieraniu umów licencyjnych;
 • wsparcia w przygotowaniu projektów startupowych oraz w uzyskiwaniu finansowania projektów;
 • wspieranie inwertorów w poszukiwaniu projektów do wdrożeń oraz pomoc przy realizacji projektów;
 • wsparcia w kontaktach i relacjach biznesu z naukowcami i uczelniami.

Prace prowadzone przez nas są wspierane przez ekspertów CIR OW SIMP, którzy pracują w zespołach naukowo-technicznych.

Najważniejsze działania i analizy prowadzone są przez:

 • Zespół ds. nowych technologii w energetyce oraz odnawialnych źródeł energii

Przewodniczący: prof. dr inż. Krzysztof Biernat

 • Zespół ds. wyceny przedsiębiorstw i własności niematerialnych

Przewodniczący: mgr Irena Gutkowska-Miczek

 • Zespół ds. inżynierii materiałowej

Przewodniczący: dr inż. Mariusz Kulczyk

 • Zespół ds. inżynierii w mechanice i budowie maszyn

Przewodniczący: dr inż. Jacek Skiba

 • Zespół ds. wdrożeń nowych technologii w medycynie

Przewodniczący: lek. med. Leszek Kłyszejko

 • Zespół ds. nowych technologii w lotnictwie oraz systemach bezzałogowych

Przewodniczący: dr inż. Wiesław Krzymień 

 • Zespół ds. innowacji w budownictwie

Przewodniczący: mgr inż Mariusz Okuń

 • Zespół ds. własności intelektualnej

Przewodniczący: r. pr. dr Michał Krzewicki

                    W skład zespołów naukowo-technicznych wchodzą przedstawiciele m. in. Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Lotnictwa, Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP, Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego – PIMOT, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Optyki Stosowanej, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa.

                   Zespoły wspierane są również przez przedstawicieli z przemysłu, venture capital, sektora finansowego, ekspertów ds.  marketingu oraz ekspertów działających przy jednostkach dysponujących środkami finansowymi krajowymi oraz UE.