Ekspertyzy

Ekspertyzy w zakresie:

  • oceny stanu linii technologicznych, maszyn, urządzeń oraz pozostałego mienia ruchomego;
  • weryfikacji maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z dyrektywą maszynową oraz przepisami BHP;
  • określaniu przyczyn awarii: analiz wad materiałowych, konstrukcyjnych oraz wykonawczych maszyn, urządzeń oraz innych produktów wprowadzonych na rynek.