Ekspertyzy

Ekspertyzy w zakresie:

  • oceny stanu linii technologicznych, maszyn, urządzeń oraz pozostałego mienia ruchomego;
  • weryfikacji maszyn i urządzeń pod kątem zgodności z dyrektywą maszynową oraz przepisami BHP;
  • określaniu przyczyn awarii: analiz wad materiałowych, konstrukcyjnych oraz wykonawczych maszyn, urządzeń oraz innych produktów wprowadzonych na rynek.

POMIARY

Pomiary siły.

 

Do pomiaru siły posiadamy siłomierz Axis FB500 z czujnikiem wewnętrznym.

Wykonujemy pomiary siły nacisku i siły ciągu, możemy również wykonać pomiaru masy. Maksymalny nacisk do 500N/50kg z dokładnością do 0,1N(10g) pomiary mogą być wykonanie w jednostkach: g, lb, oz, N, kg, kgf, lbf, ozf.  Siłomierz może służyć do pomiarów ręcznych oraz do pomiarów przy zamocowaniu lub zawieszeniu miernika. Wyniki badań możemy przedstawić w formie histogramów lub wykresów. Specjalny program komputerowy do akwizycji i prezentacji danych daje możliwości w zakresie obserwacji i pomiarów sił zmiennych.

Poza standardowymi końcówkami posiadamy uchwyt do mocowania cienkich materiałów, który pozwala nam na wykonanie próby na zrywanie np. jaką siłę należy przyłożyć aby rozerwać zamek w kurtce.

Zastosowanie do pomiarów:

-Siły mechanizmów,

-Wytrzymałości,

-Sił urządzeń obsługiwanych przez człowieka,

-Badania wadliwości mechanizmów w których doszło do szkody,

-Weryfikacja zgłoszeń z tytułu rękojmi.


Pomiary instalacji elektrycznej.

 

Do pomiaru instalacji elektrycznej używamy miernika Kyoritsu KEW6010B.

Przy pomocy tego urządzenia możemy wykonać podstawowe pomiary zgodnie z normą PN-EN 61557 takie jak:

   Test ciągłości prądem > 200mA

   Pomiar rezystancji izolacji 500/100V

   Pomiar impedancji pętli 0,1..2000 Ω zwarcia (L-PE,LN) prądem 25A (20 Ω) i 15mA (2000 Ω)

   Test wyłączników RCD: czas wyzwolenia, prąd wyzwolenia (prądem narastającym RAMP)

   Pomiar napięcia dotykowego Uc do 100V

   Pomiar napięcia sieciowego

   Pomiar napięcia przemiennego

 

Zastosowanie do pomiarów:

-Pomiarów standardowych instalacji elektrycznych,

-Weryfikacja urządzeń,

-Badanie zakłóceń w urządzeniach i maszynach,

-Weryfikacja uszkodzeń i wad urządzeń.


Pomiary natężenia dźwięku.

 

Pomiar dźwięku dokonujemy urządzeniem firmy Sonopan, która jest jedną z najlepszych firmy produkowaniu urządzeń do mierzenia natężenia dźwięku. Dzięki pomiarom natężenia dźwięku możemy sprawdzić hałas w wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, poziom pracy danego urządzenia, szybko zdiagnozować wadliwą część urządzenia.

Zastosowanie do pomiarów:

-Stanowisk pracy,

-Hałaśliwości maszyn i urządzeń

-Zgodności pracy maszyn i urządzeń z danymi producenta

-Weryfikacji wad maszyn i urządzeń,

-Pomiaru stanowisk operatorskich oraz maszyn i urządzeń.


Pomiar grubości powłoki lakierniczej.

 

 

Miernik lakieru P-10-S-AL jest urządzeniem z sondą na 80 centymetrowym, silikonowym przewodzie, który zachowuje elastyczność nawet podczas ujemnych temperatur.

Niewątpliwą zaletą modelu P-10-S-AL jest jego rozdzielczość pomiarowa. Miernik ma dwa tryby reprezentowania wyników:

   1 µm – na przedziale od 0-500 µm

   10 µm – na przedziale od 500-2000 µm

Profesjonalna i innowacyjna sonda umożliwia pomiar w miejscach niedostępnych dla urządzeń z sondą płaską takich jak miejsca wklęsłe, wypukłe, zakurzone. Innowacyjna konstrukcja sondy niweluje również drgania ręki i dostosowuje się do kształtu podłoża.

Miernik pozwala na dokonywanie pomiarów na elementach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i coraz częściej spotykanym w samochodach aluminium.

Wykonujemy pomiary na:

-Stali

-Stali ocynkowanej

-Aluminium

Zastosowanie do pomiarów:

-Powłoki lakierniczej pojazdów przed zakupem,

-Weryfikacji napraw lakierniczych,

-Pomiaru grubości powłoki malarskiej i konserwacyjnej,

-Badanie prawidłowości napraw maszyn i urządzeń w zakresie klatek bezpieczeństwa oraz kabin operatorów


Defektoskopia.

 

Defektoskopia badanie służące do wykrycia nieciągłości materiałów, podczas takich badań wykrywane są wytrącenia, ubytki korozyjne, pustki, pęknięcia, szczeliny.

Do badania wykorzystujemy metody penetracyjne polegające na wykorzystywaniu własności wnikania cieczy w drobne powierzchniowe szczeliny, pory i pęknięcia. Zaleta takiego badania jest jego prostota i możliwość wykonania go w każdych warunkach. Badanie takie polega na naniesieniu płynu penetracyjnego na strukturę materiału, następnie trzeba odczekać aż płyn dokładnie wniknie w szczeliny. Kolejnym krokiem jest usunięcie płynu i naniesienie wykrywacza, który wyciąga za szczelin płyn penetrujący, dzięki temu możemy dokonać oględziny miejsca badanego i wykryć wady materiały. Po oględzinach możemy usunąć płyn wykrywający.

 

Zastosowanie do pomiarów:

-Prawidłowości napraw,

-Stanu technicznego maszyn i urządzeń w czasie eksploatacji,

-Okresowych przeglądach,

-Po wystąpieniu awarii,

-Do weryfikacji w zakresie roszczeń ubezpieczeniowych i cywilnych.


Wibroanaliza.

 

Wykonujemy w testy wibrodiagnostyczne maszyn i urządzeń polegających na analizie sygnałów drgań, pozwalających na znalezieniu wad lub uszkodzeń ruchomych elementów maszyn i konstrukcji. Takie testy umożliwiają szybsze wykrycie uszkodzeń dzięki czemu możemy uniknąć dłuższych przestojów linii produkcyjnych.

Zastosowanie badań:

Monitorowanie drgań maszyny oraz budynków.

Modyfikacja części w celu poprawienia jej technologiczne tak aby w przyszłości maszyna wytwarzała mniejsze drgania.

Pomiar sztywności konstrukcji w rożnych temperaturach.

Zastosowanie do pomiarów:

-Po zaistnieniu awarii,

-W czasie rutynowych przeglądów,

-Stały monitoring kluczowych mechanizmów.


W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁÓW PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT