II Konferencja Naukowo-Techniczna MODERN INDUSTRY – Nowe Technologie w Przemyśle

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP zaprasza na II  Konferencję Naukowo-Techniczną MODERN INDUSTRY – Nowe Technologie w Przemyśle. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw EXPO podczas III Międzynarodowych Targów Warsaw Industry Week w dniu 6 listopada w godz. 12.00-16.00.

Konferencja MODERN INDUSTRY  na celu zaprezentowanie nowych technologii, nowoczesnych metod wdrażania innowacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi. 

Prelegentami konferencji MODERN INDUSTRY w pierwszej sesji będą przedstawiciele polskiej nauki prezentujący innowacyjne osiągnięcia instytutów oraz uczelni. W drugiej sesji  zaprezentują się przedstawiciele firm, które odnoszą sukcesy we wdrażaniu nowych technologiach oraz innowacyjnym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz szkoleń i warsztatów.


Program Konferencji:

10.30              Rejestracja uczestników

12.00               Otwarcie konferencji

12.15   Sesja I – Badania naukowe jako droga rozwoju dla przedsiębiorstw:

 • mgr inż. Sylwia Przybysz – INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK – Wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na właściwości mechaniczne oraz strukturalne tworzyw sztucznych.
 • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska prof. PW – POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Materiałowej – Zastosowanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w przetwórstwie materiałów polimerowych.
 • mgr Anna Żmijewska – WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK – Oprogramowanie w procesach technologicznych jako przedmiot prawa autorskiego.
 • dr inż. Joanna Kossakowska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Produkcji – Wpływ niekonwencjonalnej metody przeróbki plastycznej na poprawę skrawalności metali lekkich.

13.20 Spotkanie z ekspertami

13.30   Przerwa kawowa

13.50   Sesja II – Praktyczne przykłady komercjalizacji badań naukowych w przemyśle:

 • dr inż. Robert Pietrasik, dr inż. Sylwester Pawęta – HART-TECH Sp. z o.o. – Nauka, biznes i systemy zarządzania jakością w hartowni usługowej.
 • dr inż. Mariusz Kulczyk, dr inż. Jacek Skiba – UNIPRESS EXTRUSION Sp. z o.o. – Zastosowanie ultrawytrzymałych stopów lekkich na elementy złączne.
 • Maciej Wojcieszczyk – IM S.C. A. BIELICKI, C. ŚCISIŃSKI – Inteligentna diagnostyka wad produkcyjnych przy użyciu promieniowania rentgenowskiego i systemów teleinformatycznych.
 • Aneta Szczesna-Kowalska – CIECH S.A. Ewa Rosik-Ogłaza CERTES Sp. z o.o.- Wdrożenie spójnego systemu zarządzania. Kluczowe narzędzia w pracy menedżera w firmie produkcyjnej.

15.30   Podsumowanie konferencji i wręczenie wyróżnień

15.30 – 16.00 Networking


Program warsztatów i szkoleń:

Product servitization – prowadzenie firma CERTES

 • Czy zastanawiałeś się w jaki sposób 3-krotnie podnieść marżę?
 • Jak zwiększyć przychody ze sprzedaży na obecnym portfelu produktów?
 • Chciałbyś aby Twoje produkty były bardziej dostosowane do potrzeb klienta?
 • Jak zwiększyć zakres prowadzonej działalności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych?
 • Jak zwiększyć kreatywność pracowników? 

Warsztaty bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu (II dzień targów).

Podstawy oceny technicznej oraz wyceny maszyn i urządzeń – prowadzenie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP

 • Identyfikacja i metodologia przeprowadzenia oględzin do wyceny.
 • Najważniejsze cechy obiektu oceny.
 • Kryteria wpływające na wartość maszyn i urządzeń.
 • Jak eksploatować i dokumentować pracę maszyn i urządzeń żeby ich wartość utrzymywała się jak najdłużej? 

Warsztaty bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu (II dzień targów).

Uprawnienie energetyczne – szkolenie i egzamin – prowadzenie Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa SIMP

 • Szkolenie w I Grupie energetycznej elektrycznej w zakresie Eksploatacji – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną przy czynnościach obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowych.

Szkolenie jest płatne i wymaga wcześniejszego zgłoszenia (I, II, III dzień targów).

Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem uprawnień. Istnieje możliwość zdawania egzaminy w zakresie Dozoru.


Zgłoszenia i na konferencje i warsztaty pod adresem: cir@ow-simp.pl

Strona Konferencji: http://cir.ow-simp.pl/konferencja/

Szkolenie z zakresu wycen ruchomości

W dniu 12 maja 2018 r. odbyło się szkolenie z wycen ruchomości – maszyn urządzeń i pojazdów.

Szkolenie poprowadzili:

 1. mgr inż. Wojciech Modliborek – biegły sądowy,  rzeczoznawca SIMP oraz ekspert Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakres wycen dla sektora finansowego m. in. banki, leasingi oraz przy weryfikacji wycen ruchomych składników majątkowych.
 2. dyr. CIR mgr inż. Krzysztof Niczyporuk – biegły sądowy, biegły skarbowy, rzeczoznawca Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca SIMP. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen i opinii technicznych na rzecz sektora finansowego oraz prywatnego w tym spraw związanych z ubezpieczeniami i likwidacją szkód ubezpieczeniowych.

Szkolenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych tematyką wycen majtku ruchomego tj. osób zajmujących się nieruchomościami i ruchomościami, pracowników banków, leasingów i towarzystw ubezpieczeniowych, osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy SIMP oraz biegłych sądowych, którzy chcieli odświeżyć i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane przez CIR OW SIMP:

http://cir.ow-simp.pl/szkolenia/

 

RODO w pracy biegłego sądowego

Źródło: www.giodo.gov.pl

RODO w pracy biegłego sądowego 

Przepisy o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do RODO. 

 

RODO w pracy biegłego sądowego.  Przepisy o ochronie danych osobowych – wprowadzenie do RODO.  Szkolenie skierowane do biegłych sądowych, biegłych ad-hoc oraz kandydatów na biegłych.

Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych – szkolenie wprowadzające i rozszerzające wiedzę biegłych w zakresie pracy na materiale dowodowym, sporządzaniu opinii, przeprowadzaniu oględzin, pisemnej obrony opinii oraz obrony na sali sądowej.

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „SZKOLENIA”

Szkolenie poprowadzi Sędzia SR Zbigniew Miczek – członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Biegłych sądowych
 • Biegłych ad-hoc, ekspertów, rzeczoznawców
 • Kandydatów do pełnienia funkcji biegłego sądowego

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Charakter prawny opinii biegłego w postępowaniu sądowym;
2. Zasady ochrony danych osobowych w prawie UE i prawie krajowym;
3. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów RODO;
4. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych;
5. Obowiązki biegłego w zakresie gromadzenia materiałów związanych
z przygotowaniem opinii
6. Obowiązki biegłego w zakresie przechowywania dokumentacji związanej
z przygotowaniem opinii;

Szkolenie z technologii BIM

Termin: 22 marca 2018 r. godz. 10:00-16:00

Technologia BIM (Building Information Modeling) jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijanych innowacji na rynku. Jest ona wykorzystywana przy coraz większej ilości realizowanych inwestycji i staje się powoli standardem przy strategicznych inwestycjach kubaturowych, obiektach przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Kolejne państwa wprowadzają aktualnie standardy oraz wymogi BIM dotyczące projektów publicznych. W tym kierunku podąża także polskie Ministerstwo Infrastruktury, które obecnie jest na etapie realizacji projektów pilotażowych.

To jednodniowe szkolenie pozwoli Państwu na pozyskanie niezbędnych podstaw w zakresie technologii BIM. Pięć warsztatowych modułów pozwoli zarówno na ogólny przegląd przez możliwości i potencjał technologii, jak i na zapoznanie się ze studium przypadku dla konkretnych przykładów zamówień publicznych. Zdobyta na tym szkoleniu wiedza pozwoli na umiejętne wykorzystanie dynamiki zmian na rynku budowlanym oraz skutecznego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych w realizowanych projektach.

Program szkolenia:

 1.  Wprowadzenie od BIM
 2. Pozyskiwanie danych o stanie aktualnym
 3. Tworzenie i wykorzystanie informacji z modeli BIM
 4. Oprogramowanie oraz wymiana informacji
 5. Stan BIM-u w Polsce

Zabezpiecz dowody przed postepowaniem sądowym

Zespół biegłych rzeczoznawców Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa świadczy usługi związane z zabezpieczaniem materiału dowodowego na podstawie Art. 310. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Konieczność wykazania przesłanek z art. 310 k.p.c.:

 • obawa niewykonalności lub znacznego utrudnienia późniejszego przeprowadzenia dowodu;
 • zachodzenie innych przyczyn uzasadniających stwierdzenie istniejącego stanu rzeczy (pobranie próbek, zabezpieczenie materiału porównawczego);

Przykłady sytuacji spełniające przesłanki art. 310 k.p.c.:

 • rzeczy szybko psujące się,
 • konieczność przeprowadzenia prac naprawczych
 • pobranie próbek,
 • zabezpieczenie materiału porównawczego

Wymogi formalne:

 • oznaczenie stron,
 • wskazanie faktów i dowodów,
 • przyczyny uzasadniające potrzebę przeprowadzenia dowodów,
 • uiszczenie zaliczki na koszty opinii biegłego,
 • wskazanie gotowości przez biegłego.

Zespół biegłych rzeczoznawców Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP świadczy usługi zabezpieczania materiału dowodowego na podstawie art. 310 k.p.c..

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt.

NOWA USTAWA O BIEGŁYCH SĄDOWYCH – CZY JUŻ W 2018 ROKU?

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Biura Legislacji Kancelarii Sejmu pt. „Informacja prawna dotycząca wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli – funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” z dnia 3 lutego 2017 r..

Z informacji Biura Legislacji możemy dowiedzieć się jaki jest stan funkcjonowania biegłych sądowych oraz jakie są propozycja zmian, które w bezpośredni sposób ułatwią współpracę wymiaru sprawiedliwości z biegłymi oraz poprawią efektywność systemu doboru biegłych.

Istotne propozycje to m. in:

 • przyznanie biegłym ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym,
 • zmiany w zakresie oceny kompetencji biegłych oraz podniesienie poziomu weryfikowania biegłych,
 • nałożenie na biegłych obowiązku prowadzenia rejestrów z danymi o sporządzonych opiniach do czasu powstania centralnej elektronicznej listy,
 • wprowadzenie obowiązku ukończenia przez biegłego szkolenia z zakresu przepisów dotyczących stanu biegłego, jego praw i obowiązków w procesie oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii.

Niestety rekomendacje NIK oraz informacja Biura Legislacji Kancelarii Sejmu nie wskazują na planowane zmiany w wynagrodzeniach biegłych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem pod: INFORMACJA BIURA LEGISLACJI KANCELARII SEJMU

 

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu wycen maszyn, urządzeń i pojazdów!

Szkolenie skierowane jest do pracowników banków, leasingów, sektora finansowego, prawnego oraz firm ubezpieczeniowych zajmujących się lub mających kontakt z wycenami maszyn i urządzeń oraz pozostałego majątku ruchomego.

Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia związane z podstawami wycen, aspektami weryfikacji oraz metodologii szacowania mienia ruchomego.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 12 maja 2018r. w godz. 10:00 – 16:00.
 Koszt szkolenia: 500 netto,- zł (615 zł brutto).

Koszt szkolenia zawiera: udział uczestnika, poczęstunek oraz imienny certyfikat.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi, będący jednocześnie ekspertami Centrum Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Udział w szkoleniu umożliwia również podjęcie współpracy z Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP oraz zdobycie uprawnień rzeczoznawcy SIMP.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cir@ow-simp.pl lub fax 22-827-02-44.

Formularz zgłoszeniowy: format DOCformat PDF

 

Więcej informacji pod nr tel.: 22 827 02 44; 691 088 597 lub e-mail: cir@ow-simp.pl


Oferta szkoleniowa Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP znajduje się w zakładce Szkolenia

Klienci oraz współpracujące instytucje i organizacje.

Współpracujące instytucje i organizacje:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Lotnictwa
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny
 • Instytut Optyki Stosowanej
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Inspekcja Handlowa
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Federacja Konsumentów
 • Rzecznik Praw Konsumenta
 • Polskie Lobby Przemysłowe
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Klienci:

 • Leasing Handlowy
 • Certes Sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polskie Koleje Państwowe
 • Urząd Skarbowy w Płocku
 • Urząd Celny w Warszawie
 • E&T Experts and Technologies Sp. z o.o.
 • Europol Gaz S. A.
 • Kajima Poland Sp. z o.o.
 • Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
 • Centrum Poligrafii DL Sp. z o.o.
 • IKB Leasing Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
 • Złote Lwy Sp. z o.o.
 • Nowakowski Gorąco Polecam Sp. z o.o.
 • Orient Decor Sp. z o.o.
 • Syntecode Sp. z o.o.
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Izba Skarbowa w Warszawie
 • Klar & Motors