Konferencja

Konferencja naukowo-techniczna Modern Industry - nowe technologie w przemyśle.

Zapraszamy 14 listopada podczas II Międzynarodowych Targów Warsaw Industry Week 2017

PATRONAT HONOROWY

   

 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT

 Zgłoszenie uczestnictwa: FORULARZ ZGŁOSZENIOWY lub na e-mail: cir@ow-simp.pl

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNE PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI.

Zapraszamy do kontaktu z organizatorem Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krzysztof Niczyporuk tel. 691-088-597).PROGRAM KONFERENCJI

9.00     Rejestracja uczestników

11.00   Otwarcie konferencji

11.30   Sesja I – Badania naukowe jako droga rozwoju dla przedsiębiorstw:

 • dr inż. Jacek Skiba – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – Badania ultrawytrzymałych nanomateriałów uzyskanych na drodze unikalnej metody przeróbki plastycznej - wyciskania hydrostatycznego.
 • dr inż. Michał Kulak – Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej – Inteligentny system monitorowania pracy sprężarek i inne nowoczesne technologie.
 • dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nadzw. PŁ – Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej – Grafen HSMG® jako droga do przemysłu opartego na innowacjach.
 • mgr. Anna Żmijewska – Wydział Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - Prawa autorskie w nowych technologiach.
 • dr inż. Andrzej Zagórski – Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Badania naukowe dedykowane komercjalizacji.

12.30 Spotkanie z funduszami inwestycyjnymi

12.45   Przerwa kawowa.

13.00   Sesja II – Praktyczne przykłady komercjalizacji badań naukowych w przemyśle:

 • mgr Tomasz Gondek – Prezes Zarządu SensDX; Partner Grupy Technologicznej SciTech Group oraz funduszu VC SciTech Fund  - Nowe Technologie i Ich Wpływ na Przyspieszenie Tempa Rozwoju.
 • dr hab. Tomasz Nasiłowski – InPhoTech – Polska fotonika - potencjał dla nowoczesnej gospodarki.
 • Adam Hańderek – Technologie Recyklingu - Instalacja termolizy poliolefin do frakcji paliw płynnych jako przykład rozwoju gospodarki cyrkularnej.
 • dr inż. Mariusz Kulczyk – Unipress Extrusion - Przykłady zastosowania ultrawytrzymałych materiałów po procesie wyciskania hydrostatycznego w nowoczesnych rozwiązaniach przemysłowych.
 • mgr Magdalena Nowacka – Certes – Fundusze na komercjalizację - nowe możliwości pozyskania finansowania z funduszy inwestycyjnych.

14.00   Podsumowanie konferencji.

14.30 – 16.00 Konsultacje z ekspertami i networking.

ZAPRASZAMY