Zabezpiecz dowody przed postepowaniem sądowym

Zespół biegłych rzeczoznawców Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa świadczy usługi związane z zabezpieczaniem materiału dowodowego na podstawie Art. 310. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Konieczność wykazania przesłanek z art. 310 k.p.c.:

 • obawa niewykonalności lub znacznego utrudnienia późniejszego przeprowadzenia dowodu;
 • zachodzenie innych przyczyn uzasadniających stwierdzenie istniejącego stanu rzeczy (pobranie próbek, zabezpieczenie materiału porównawczego);

Przykłady sytuacji spełniające przesłanki art. 310 k.p.c.:

 • rzeczy szybko psujące się,
 • konieczność przeprowadzenia prac naprawczych
 • pobranie próbek,
 • zabezpieczenie materiału porównawczego

Wymogi formalne:

 • oznaczenie stron,
 • wskazanie faktów i dowodów,
 • przyczyny uzasadniające potrzebę przeprowadzenia dowodów,
 • uiszczenie zaliczki na koszty opinii biegłego,
 • wskazanie gotowości przez biegłego.

Zespół biegłych rzeczoznawców Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP świadczy usługi zabezpieczania materiału dowodowego na podstawie art. 310 k.p.c..

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *