Rejestracja – szkolenie ocena techniczna i wycena maszyn i urządzeń – TRM SIMP

Szczegóły szkolenia oraz program konferencji: >> LINK <<

Rejestracja - ocena techniczna maszyn i urządzeń

Podstawy oceny technicznej oraz wyceny maszyn i urządzeń – prowadzenie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Godz. 13:00 – 14:00 w II dzień targów oraz godz. 11:00 – 12:00 w III dniu targów

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do udziału w imprezie organizowanej przez PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. w Nadarzynie oraz Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna RODO.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia zgłoszenia uczestnictwa. Pani/Pana dane osobowe Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@certi-simp.pl