MODERN INDUSTRY 2018

II Konferencja Naukowo – Techniczna Modern Industry – Nowe Technologie w Przemyśle 2018


>> BEZPŁATNA REJESTRACJA <<


Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP zaprasza na II  Konferencję Naukowo-Techniczną MODERN INDUSTRY – Nowe Technologie w Przemyśle. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw EXPO podczas III Międzynarodowych Targów Warsaw Industry Week w dniu 6 listopada w godz. 12.00-16.00.

Konferencja MODERN INDUSTRY  na celu zaprezentowanie nowych technologii, nowoczesnych metod wdrażania innowacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi. 

Prelegentami konferencji MODERN INDUSTRY w pierwszej sesji będą przedstawiciele polskiej nauki prezentujący innowacyjne osiągnięcia instytutów oraz uczelni. W drugiej sesji  zaprezentują się przedstawiciele firm, które odnoszą sukcesy we wdrażaniu nowych technologii oraz innowacyjnym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz szkoleń i warsztatów.


PARTNERZY STRATEGICZNI

   


PATRONAT HONOROWY

 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku
 • Stowarzyszenie Szkół Lotniczych
 • Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT

Program Konferencji:

10.30              Rejestracja uczestników

12.00               Otwarcie konferencji

12.15   Sesja I – Badania naukowe jako droga rozwoju dla przedsiębiorstw:

 • mgr inż. Sylwia Przybysz – INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK – Wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na właściwości mechaniczne oraz strukturalne tworzyw sztucznych.
 • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska prof. PW – POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Materiałowej – Zastosowanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w przetwórstwie materiałów polimerowych.
 • mgr Anna Żmijewska – WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK – Oprogramowanie w procesach technologicznych jako przedmiot prawa autorskiego.
 • dr inż. Joanna Kossakowska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Produkcji – Wpływ niekonwencjonalnej metody przeróbki plastycznej na poprawę skrawalności metali lekkich.

13.20 Spotkanie z ekspertami

13.30   Przerwa kawowa

13.50   Sesja II – Praktyczne przykłady komercjalizacji badań naukowych w przemyśle:

 • dr inż. Robert Pietrasik, dr inż. Sylwester Pawęta – HART-TECH Sp. z o.o. – Nauka, biznes i systemy zarządzania jakością w hartowni usługowej.
 • dr inż. Mariusz Kulczyk, dr inż. Jacek Skiba – UNIPRESS EXTRUSION Sp. z o.o. – Zastosowanie ultrawytrzymałych stopów lekkich na elementy złączne.
 • Maciej Wojcieszczyk – IM S.C. A. BIELICKI, C. ŚCISIŃSKI – Inteligentna diagnostyka wad produkcyjnych przy użyciu promieniowania rentgenowskiego i systemów teleinformatycznych.
 • Aneta Szczesna-Kowalska – CIECH S.A. Ewa Rosik-Ogłaza CERTES Sp. z o.o.- Wdrożenie spójnego systemu zarządzania. Kluczowe narzędzia w pracy menedżera w firmie produkcyjnej.

15.30   Podsumowanie konferencji i wręczenie wyróżnień

15.30 – 16.00 Networking


Program warsztatów i szkoleń:

Product servitization – prowadzenie firma CERTES 

 • Czy zastanawiałeś się w jaki sposób 3-krotnie podnieść marżę?
 • Jak zwiększyć przychody ze sprzedaży na obecnym portfelu produktów?
 • Chciałbyś aby Twoje produkty były bardziej dostosowane do potrzeb klienta?
 • Jak zwiększyć zakres prowadzonej działalności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych?
 • Jak zwiększyć kreatywność pracowników?
  • Termin: godz. 11:00 – 12:30 w II dniu targów.
  • Warsztaty bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu.         >> REJESTRACJA <<

Podstawy oceny technicznej oraz wyceny maszyn i urządzeń – prowadzenie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP

 • Identyfikacja i metodologia przeprowadzania oględzin do wyceny,
 • Najważniejsze cechy maszyn i urządzeń dedykowane wycenie,
 • Kryteria wpływające na wartość maszyn i urządzeń,
 • Jak eksploatować i dokumentować pracę maszyn i urządzeń, żeby ich wysoka wartość utrzymywała się jak najdłużej?
  • Termin: godz. 13:00 – 14:00 w II dzień targów oraz godz. 11:00 – 12:00 w III dniu targów.
  • Warsztaty bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu.        >> REJESTRACJA <<

Uprawnienie energetyczne – szkolenie i egzamin – prowadzenie Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa SIMP

 • Szkolenie w I Grupie energetycznej elektrycznej w zakresie Eksploatacji – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną przy czynnościach obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowych.
  • Termin: szkolenie godz. 14:00 w II dniu targów, godz. 13:00 w III dniu targów;
  • Egzaminy kwalifikacyjne godz. 15:00 w I,II i III dniu targów.
  • Szkolenie i egzamin jest płatne i wymaga wcześniejszego zgłoszenia.       >> REJESTRACJA <<

RADA NAUKOWA

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK – Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Członkowie Rady Naukowej:

Prof. nadz. dr hab. inż. Krzysztof BIERNAT – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Dr inż. Janusz CEBULSKI – Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Dariusz GOLAŃSKI – Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Waldemar KASZUWARA – Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ – Instytut Lotnictwa

Prof. dr hab. inż. Dariusz LITWIN – Instytut Optyki Stosowanej

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Dr inż. Dariusz RACZKOWSKI – Oddział Warszawski SIMP

Prof. dr hab. inż. Artur RUSOWICZ – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej


PATRONAT MEDIALNY

 


Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem I Konferencji N-T MODERN INDUSTRY 2017  >>>  MI_2017