Projekty UE

SZKOŁA Z POLOTEM

Projekt powstał dzięki współpracy Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa oraz Oddziału Warszawskiego SIMP z Technikum nr 9 Lotniczym w Warszawie. Realizacja projektu umożliwi prawie 100 uczniom rozszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez specjalistyczne szkolenia, staże w profesjonalnych firmach oraz nabycie nowych umiejętności i uprawnień. Projekt obejmuje także doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.


CELE PROJEKTU:

1) nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez min. 90% biorących udział w Projekcie uczniów Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie,

2) podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie służące poprawie skuteczności edukacji zawodowej,

3) ułatwienie uczestnikom Projektu wejścia na rynek pracy.


PLANOWANE EFEKTY: 1) wzrost umiejętności zawodowych u min. 83 uczniów Technikum nr 9 Lotniczego, 2) wzrost poziomu kompetencji miękkich u min. 83 uczniów Technikum nr 9 Lotniczego, 3) zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczestników Projektu, wyposażenie ich w dodatkowe uprawnienia zwiększające konkurencyjność na rynku pracy oraz umożliwienie nauki/pracy z nowoczesnym sprzętem, dzięki czemu nabędą lub udoskonalą umiejętności wymagane przez pracodawców.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   989 562,50 ZŁ

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY UE:   791 650,00 ZŁ

Termin realizacji:   1.09.2017 – 31.08.2019