Szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców ds budownictwa

Zapraszamy na szkolenie:

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA OPINII BIEGŁYCH SĄDOWYCH
Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

Termin szkolenia: 25 marca 2022 roku godz. 9.00-16.00 

Miejsce: ul. Czackiego 3/5 (Warszawski Dom Technika NOT)

Program szkolenia <POBIERZ> formularz zgłoszeniowy <POBIERZ>


CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPROWADZENIE OGLĘDZIN PRZEZ BIEGŁEGO SĄDOWEGO
I RZECZOZNAWCY W SPRAWACH BUDOWLANYCH

 1. Przygotowanie oględzin w sprawach budowlanych:
  • zgromadzenie dokumentacji;
  • właściwy dobór pory roku oraz pory dnia na przeprowadzenie oględzin;
  • uzyskanie ewentualnych pozwoleń (przepustek) lub dokonanie zgłoszeń;
  • zawiadomienie sądu i stron (pełnomocników) o terminie i miejscu oględzin;
  • zabezpieczenie miejsca oględzin, przestrzeganie zasad BHP przez osoby uczestniczące w oględzinach (sędzia, protokolant, strony i ich pełnomocnicy);
 2. Przeprowadzenie oględzin:
  • przedstawienie uczestnikom zakresu czynności;
  • dokonania oględzin, pobranie próbek z podziałem na materiał badawczy i porównawczy;
  • dokumentacja fotograficzna, dokumentacja video, zapisy odczytów urządzeń pomiarowych;
  • pomoc w sporządzeniu protokołu sądowego z oględzin;
 3. Sprawozdanie biegłego/rzeczoznawcy z oględzin jako materiał wyjściowy do sporządzenia opinii.  

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany


CZĘŚĆ DRUGA

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU SPRAW BUDOWLANYCH

(SPRAWY CYWILNE I KARNE)

 1. Zagadnienia wstępne: rodzaje biegłych, przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego.
 2. Dobór specjalizacji biegłego do przedmiotu opiniowania:
  • zagadnienia przygotowania procesu budowlanego (urbanistyka
   i zagospodarowanie przestrzenne, badania geologiczne i wodne, geodezja
   i kartografia, ochrona środowiska, prace projektowe)
  • przebieg procesu budowlanego pod kątem obowiązków administracyjnych
   i cywilnych uczestników procesu budowlanego;
  • jakość wykonanych prac, jakość zastosowanych materiałów;
  • wycena wykonanych prac;
  • zasady BHP na budowie; 
 3. Postanowienie w przedmiocie dowodu z opinii biegłego;
 4. Metodologia sporządzania opinii w sprawach budowlanych;
 5. Ocena opinii, zarzuty do opinii, opinia uzupełniająca;
 6. Przesłuchanie biegłego, konfrontacja biegłych;
 7. Zasady wynagradzania biegłego sądowego, prawidłowe uzasadnienie wniosku o przyznanie kosztów oraz weryfikacja karty pracy i rachunku;
 8. Zasady zwrotu wydatków biegłego sądowego, kwalifikacja kosztów, weryfikacja przedstawianych wydatków, zaliczka na wydatki;
 9. Pozostałe zagadnienia:
  • obowiązki biegłego w zakresie ochrony danych osobowych;
  • powtórne wykorzystanie sporządzonej opinii do innych postępowań;
  • wykorzystanie informacji uzyskanych w toku opiniowania do własnych prac badawczych;
  • psychologiczne aspekty pracy biegłego sądowego.

Prowadzący: Sędzia SR Zbigniew Miczek

Program szkolenia <POBIERZ> formularz zgłoszeniowy <POBIERZ>

Zapraszamy rzeczoznawców, biegłych sądowych, kandydatów na biegłych sądowych, ekspertów z zakresu budownictwa.

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Mazowieckiego

Jest nam bardzo miło poinformować, że Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Strusika objęta została konferencja MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciel Urządu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pani Małgorzata Ochal-Kozicka wygłosi prelekcję na temat:  Rola i znaczenie Bazy Danych o Odpadach (BDO) w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Subiektywna ocena stanu obecnego i perspektywy rozwoju systemu.

Nowy ekspert ds. wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych

Jest nam miło poinformować, że w drugiej połowie 2019 roku do naszego zespołu ekspertów dołączyła pani Irena Gutkowska-Miczek. Tym samym wciąż podnosimy jakość i rozszerzamy zakres świadczonych usług.

Przedstawiamy krótką notkę biograficzną naszego nowego eksperta pani Ireny Gutkowskiej-Miczek:

 • Ekonomista, specjalizuje się w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,  sprawozdawczości finansowej, wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych.
 • Biegły sądowy Sądów Okręgowych w Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączu w zakresie wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ekonomicznej oceny stanu niewypłacalności (opiniowanie w sprawach: restrukturyzacja, upadłość, odpowiedzialność osobista zarządzających w postępowaniach karnych, zakazowych odszkodowawczych).

Pani Irena Gutkowska-Miczek to przede wszystkim praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Praktyczną znajomość rynku high-tech zdobyła poprzez zarządzanie finansami (przez 10 lat) grupy przedsiębiorstw działających w branżach: geoinformacja, fotogrametria, infrastruktura, inżynieria środowiska, informatyka.

Patronat Honorowy Urzędu Patentowego RP

Jest nam niezmiernie miało poinformować, że Patronat Honorowy nad konferencją objął Urząd Patentowy RP. Dziękujemy Pani Prezes Alicji Adamczyk.

Specjaliści działający w branży produkcyjnej dobrze wiedzą jak ważnym aspektem jest prawidłowo zaprojektowane i chronione opakowanie.

Już dziś zapraszamy do rejestracji na konferencji REJESTRACJA

Konferencja N-T Modern Packaging

5 marca 2019 r. Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP organizuje w Centrum Kongresowo-Targowym Ptak Warsaw Expo Konferencję Naukowo-Techniczną MODERN PACKAGING – EKOTRANSFORMACJA TECHNIKI PAKOWANIA I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW.

Konferencja odbędzie się podczas targów Warsaw Pack 2019.

Wkrótce przekażemy więcej szczegółów.

PATRONAT HONOROWY:

 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT

MODERN INDUSTRY 2018

II Konferencja Naukowo – Techniczna Modern Industry – Nowe Technologie w Przemyśle 2018

II Konferencja Naukowo-Techniczna MODERN INDUSTRY -Nowe Technologie w Przemyśle zakończyła się wręczeniem wyróżnień za osiągnięcia we wdrażaniu innowacji.

Serdecznie gratulujemy firmom:

 • Hart-Tech Sp. z o.o. za wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania jakością w hartowni usługowej
 • UNIPRESS EXTRUSION Sp. z o.o. za komercjalizację badań naukowych i opracowanie przemysłowego zastosowania nanomateriałów.
 • CIECH S.A. za wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.Dziękujemy wszystkim jednostkom naukowym, uczelniom, instytutom oraz wspierającym nas mediom. Składamy szczególne podziękowania Partnerom Strategicznym: Santander Bank Polska, Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Swiat” oraz Certes Szkolenia.Konferencja obyła się również dzięki uprzejmości organizatorów międzynarodowych targów przemysłowych Warsaw Industry Week spółkę Ptak Warsaw Expo.Dziękujemy za liczne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa CIR OW SIMP.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji:

Dziękujemy wszystkim jednostkom naukowym, uczelniom, instytutom oraz wspierającym nas mediom. Składamy szczególne podziękowania Partnerom Strategicznym: Santander Bank Polska, Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Swiat” oraz Certes Szkolenia.Konferencja obyła się również dzięki uprzejmości organizatorów międzynarodowych targów przemysłowych Warsaw Industry Week spółkę Ptak Warsaw Expo.Dziękujemy za liczne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa CIR OW SIMP.

Firma CERTES sponsorem Konferencji N-T MODERN INDUSTRY

Serdecznie dziękujemy sponsorowi firmie CERTES Sp. z o.o. za wsparcie Konferencji Naukowo-Technicznej MODERN INDUSTRY-Nowe Technologie w Przemyśle.

Jest nam bardzo miło, że firma Certes Sp. z o.o. wspiera promowanie polskiej nauki oraz komercjalizację badań naukowych.

Przypominamy również, że firma Certes Sp. z o.o. została wyróżniona podczas Konferencji MODERN INDUSTRY 2017 za innowacje w zarządzaniu projektami.

Patronat Honorowy Politechniki Warszawskiej nad Konferencją N-T MODERN INDUSTRY

Informujemy, iż Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt objął Patronatem Honorowym Konferencję Naukowo-Techniczną MODERN INDUSTRY-Nowe Technologie w Przemyśle.

Serdecznie dziękujemy Politechnice Warszawskiej za wspieranie popularyzacje osiągnięć polskiej nauki.